OLVIDA'S ve İyi Tarım Uygulamaları

OLVIDA'S markalı tüm zeytinyağlarında kullanılan tüm zeytinler "İYİ TARIM UYGULAMALARI" sertifikası sahibi tarlalardan toplanıyor. Her biri farklı yöntemlerle üretilen zeytinyağı çeşitleri, hava ve ışık ile temas etmeyen çelik tanklarda saklanıyor. Zeytinyağınız siparişiniz üzerine şişelenerek en taze haliyle sofralarınıza ulaşıyor.

İyi Tarım Uygulamaları bitkinin toprağa ekiminden önceki süreçten işlenmiş nihai ürün sürecine kadar sertifikalandırılmış tam üretim sürecini kapsar. Gıda güvenliği, çevre koruma, işçi sağlığı, güvenliği ve refahı konularını da kapsar. İyi Tarım Uygulamaları çevre, insan, havyan, bitki sağlığına zarar vermeyen bir üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim şeklidir. İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahip ürünün kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik kalıntılar içermediği, çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği; üretimi sırasında insan, işçi ve diğer canlıların olumsuz etkilenmediği ve tarımsal mevzuata uygun olarak üretildiği anlaşılır.

 

 

English en